Udvikling af andre gør mig glad!

"Min refleksion af hvad jeg har lært igennem mit forløb hos Marianne Linde er følgende:

  • Jeg har lært at tage styringen over mine tanker og gjort min tankegang mere positiv.
  • Fået redskaber som lydfilen som hjælper mig med at skabe ro og visualiserer hvad jeg skal gøre for at lykkes bedst muligt med opgaven
  • Lavet en stævnetjekliste. Den indeholder mine styrker, mine fokuspunkter og dagens fokusområder.
  • Jeg har fået mere fokus på de små ting som jeg gør godt. Jeg rider for mig selv og jeg går efter at være min egen vinder når dagen er omme.
  • Jeg reflekterer på en mere positiv måde - hvad kan jeg gøre bedre, og hvad gjorde jeg godt.
  • Der findes ikke nederlag, men kun vundet erfaring.
  • Jeg er blevet mere bevidst om at styre mine tanker, så jeg kan sige det rigtige til mig selv og ikke modarbejde mig selv igennem en negativ tankegang.
  • Jeg har fået mere fokus på min udvikling og ikke så meget resultatet i sig selv.

Tusind tak for alt din hjælp, det har virkelig givet mig en masse".
Cecilie Amdi Juul / Landsholdsrytter - Young rider 

 

”Vi har oplevet en teenager, der har vokset sig til en ung mand, og ikke mindst til en ung mand i meget mere positiv balance med sig selv.
En væsentlig årsag har helt sikkert været gennem det arbejde du og Jacob har lavet sammen. Vi kender ikke meget til detaljerne, men vi har oplevet, at han i meget højere grad end tidligere har taget ansvar for egen udvikling og hvad der skal til for at udvikle sig. Bl.a. er han begyndt at have en anden og mere synlig fokus end vi har set tidligere. Særligt har han øget fokus på de ting, han kan påvirke og samtidig bekymrer han sig mindre om ting, han ikke kan gøre noget ved.

Tingene er selvfølgelig sket gradvis, men Jacob er blevet bedre til at adskille situationer og har været betydeligt bedre til at koncentrere sig om skole, når han er i skole – og bedre til at tænke og spille golf, når han er på golfbanen osv.

Vores oplevelse med Jacob er, at ved ro og trygge rammer har han det bedst, og gennem det skaber han rum til egen udvikling og præsterer på sit max. Isoleret set har hans resultater fra foråret 2019 og frem været super gode og meget stabile med både sejr og topplaceringer, og hans golfspil har været i en tydelig positiv udvikling, hvor hans øgede tro på egne evner, har smittet af på de valg, han har truffet på banen.

Selve starten i USA har været præget af ro og overskud fra Jacobs side. Efter jeres sidste samtale inden turen gik til USA tror vi, at mange ting faldt på plads hos Jacob, og siden da har han ikke set sig tilbage, men været i nuet og har forholdt sig aktivt til de nye omgivelser. 

Det er svært for os at pege præcist på, hvad det er, du har gjort for og med Jacob, men vi lægger mærke til, at han er altid glad og positiv, når I har været sammen og når I har talt.
Det bekræfter os i, at både dig som person og din rolle har en stor aktie i den positive udvikling Jacob er inde i".
Diana og Claus Agerschou

 

"Jeg er kommet langt mentalt i den periode vi har arbejdet sammen.

Det har fungeret fint med vores snakke hen over vinteren, hvor jeg fik input til de forskellige redskaber og kunne gå ud og arbejde med tingene inden sæsonen.
Jeg oplevede, at før jeg begyndte at arbejde med dig, blev jeg hurtig sur og talte mig selv ned. Spillede jeg f.eks et hul dårligt, havde jeg svært ved at slippe det og så var det for længe i mit fokus.
Nu spænder jeg ikke ben for mig selv og jeg oplever, at jeg er på et mere stabilt mentalt niveau.
Jeg anerkender f.eks mig selv, når jeg holer et langt put og har fokus på det, jeg gerne vil med mine slag".
Oscar Holm Bredkjær, golfspiller

 

“Mit samarbejde med Marianne Linde har givet mig en meget større erkendelse af, hvad jeg selv kan gøre for at påvirke min udvikling.

Marianne Linde har gjort mig bevidst om værdien af at fokusere på den positive proces, egne styrker og udvikling frem for det enkelte turneringsresultat som indikation på min succes.
Det har betydet rigtig meget for mig, at Marianne kom ud og så mig spille turneringer. Det engangement var specielt og noget jeg har værdsat rigtig meget.”
Jacob Worm Agerschou, golfspiller

 

"Jeg har over en længere periode været meget nervøs for mundtlige eksamner. Nervøs for om jeg nu kunne præstere som lære og censor forventede, om jeg kan huske alle ting jeg har lært, eller om jeg bare ville gå helt i sort og ikke formå at formidle noget som helst. Dette er alle de negative tanker der altid har fyldt mit hoved før en mundtlig eksamen.

 
Marianne lærte mig efter nogle gode samtaler hvordan jeg kunne dreje tankerne til at være positive. Så jeg i stedet for at frygte en dårlig situation, forventede en fantastisk situation. Hun spurgte ofte ind til hvordan JEG ville have eksamen skulle gå. Hvordan JEG ville have det godt med en eksamen. Hvilket medførte at tiden før jeg skulle ind til næste eksamen, tænkte på det fantastiske billede jeg selv havde skabt af min idelle eksamination, hvilket gjorde at jeg for første gang gik ind til en mundtlig eksamen med godt humør og et smil på læben, og et godt resultat!
 
Jeg kan efter denne oplevelse varmt anbefale Marianne's coaching!"
Patrick, Universitetsstuderende

 

Kort reflektion fra junior golfspillere efter vores workshop. Det vil jeg gerne dele, men holder dem anonyme:

”Jeg er begyndt at blive en meget mere stabil golfspiller, og er begyndt at lægge mærke til hvor hård man kan være ved sig selv ude på banen. Jeg er begyndt at holde meget øje med mit kropssprog.
I dag var jeg f.eks. ude at spille en turnering, hvor jeg selv synes der ikke var så meget der fungerede, men endte med at spille runden i midten af 80’erne. Hvis man kiggede på en runde, der gik mega dårligt før vi begyndte på mentaltræning havde den været oppe i midten af 90’erne.” 
Juniorgolfspiller

”Jeg synes det har givet meget. Gjort mig mere sikker som golfspiller og fået troen på mig selv. Ikke nok med det har hjulpet til golf, har det også gjort i skolen til fremlæggelser. Jeg er blevet bedre til at slappe af og fokusere kun på mig selv.
Jeg er begyndt at lægge mærke til hvad jeg siger til mig selv ude på banen og prøver derefter at få det vendt til noget positivt. Det med at snakke positivt har jeg også indset giver meget bedre resultatet.”
Juniorgolfspiller

”Det jeg har fået ud af mentaltræning er, at jeg er begyndt at tænke mere over, hvordan jeg reagerer ude på banen, og så hvordan jeg skal takle det. Før jeg startede til mentaltræning var der mange ting som påvirkede mig ude på banen, f.eks. min far og når jeg havde haft et dårligt hul. Nu bliver jeg dog stadig påvirket, men jeg har fundet nogle ord og sætninger der kan hjælpe mig med at blive mindre irriteret. Da positive tanker giver et positivt resultat.”
Juniorgolfspiller

"Jeg har som golfspiller udviklet mig meget gennem denne periode, både mentalt men også i mit spil. Jeg kan mærke at jeg er blevet bedre til at håndtere svære situationer og tænke mere på mit eget spil. Jeg tænker altså ikke så meget over hvad andre tænker om mig og mit spil (+ mit handicap), hvilket har medført at mit spil er blevet mere stabilt, fordi jeg netop koncentrer mig om mit eget spil. Alt i alt har dette forløb været en stor hjælp for mig som golfspiller men især også som person, da jeg er blevet mere bevidst om mig selv. 
Jeg har fået et godt indblik i hvad man kan gøre for at få det mentale med og det er noget jeg helt klar bruger når jeg spiller;))
De individuelle samtaler og workshops har været en god kombination af, at få et blik på, hvad der er vigtigt for en selv at huske på, og at man altså ikke er alene om nogle af de tanker man har sig. 
Dette forløb har på mange punkter været en stor hjælp for mig, både på golfbanen men også i hverdagen".
Tak for dette forløb;))
Juniorgolfspiller

”Glemme dårlige slag og komme videre
Hvor fokus skal være - bla. på slaget altså fairway og ikke træerne eller søen etc.
Det mentale fokus, de gode slag som jeg ved jeg kan slå”
Juniorgolfspiller

 

 

"Jeg har været igennem et intenst forløb med mental træning og fokuseret indsats på golfbanen og kan virkelig anbefale Marianne Linde.
Marianne er vedholdende med hendes elever, giver aldrig op selv om der har været perioder med store udfordringer og hvor jeg har haft mest lyst til at smide skidtet i søen, der har Marianne ”samlet mig op” og med stor indlevelse fået mig tilbage på sporet.
Som en del af træningsforløbet anvender Marianne lydfiler – det havde jeg ikke prøvet før og var fra starten skeptisk, er det nu noget der virker ?

Det har det i høj grad gjort ! – det sammenholdt med den ugentlige opfølgning har alt i alt gjort at jeg som golfspiller gennem små 44 år føler mig betydeligt bedre rustet til at tackle de up´s and down´s der altid kommer med Golf".

"STOR TAK til Marianne og Held og Lykke fremover"
Hans Christian Ellingsgaard

 

"Hvad gør coachen, der har brug for coaching? 
Jeg kontaktede Marianne Linde! 

Marianne er super skarp, og kan med sin rolige facon skabe refleksion og åbne op for ny læring og muligheder. Hun engagerer sig i fortællingen, og giver konkrete enkle værktøjer, der kan bruges her og nu, hen mod målet. 
Jeg har fundet ro og retning efter mine samtaler med Marianne, og vil anbefale hende til alle, der har brug for et eftersyn af livets blinde vinkler og muligheder."
Trine Bek Gold, coach og Læringskonsulent

 

"Marianne er knivskarp, dygtig og en forstående coach, er efter hver session gået hjem med nye indsigter både i forhold til mit lederskab og på det personlige plan. Har specielt fået værktøjer til at opsætte mål for det jeg gerne vil opnå i specifikke situationer. Jeg har lært at gå i dybden og stille de spørgsmål der er relevante og som forstyrrer tilpas. Marianne har hjulpet mig til at få mange overraskende erkendelser, som styrker mit daglige lederskab. Jeg kan kun give de bedste anbefalinger til andre som har lyst til at blive coachet."
Tina Skov Mortensen, Leder i Jobcenter

 

”Mit forløb hos Marianne har givet mig nogle konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan arbejde med den mentale del under min golftræning og under turneringer. Jeg har fået et rigtig godt indblik i, hvordan mentaltræningen kan bruges, og hvor stor betydning det har for ens præstation.

Jeg er blevet meget bevidst om mine egne styrker og undervejs i forløbet, er jeg løbende blevet bedre til at holde fokus på dem, bekræfte dem og fokusere på, hvad der er vigtigt for at kunne præstere godt.

Det har været nemt at arbejde med de input, som Marianne har givet mig undervejs, fordi de har været meget konkrete og vi startede i det små. Derudover har jeg hele tiden følt, at jeg blev udfordret med nye opgaver til næste session.

Marianne har været utrolig engageret i mit forløb, og der har hele tiden været en positiv og behagelig stemning under samtalerne. Når jeg ser tilbage på forløbet, er der ingen tvivl om, at mentaltræningen kun har haft positiv påvirkning på mit golfspil og på mig som person. Mit handicap (hcp) har på de 4 måneder jeg har arbejdet med Marianne flyttet sig fra 4,6 til 3,5."
Camilla Christensen/Elitegolfspiller

 

"Jeg har fået hjælp af Marianne i lidt over et halvt år. Udover stor selvtillid til stævner og den daglige træning, har jeg fået værktøjer til at holde fokus på lige netop det jeg skal - hvilket har gjort at mit præstationsniveau er blevet meget mere sikkert.

Jeg oplever at være blevet mere bevidst og fokuseret og jeg kan se mere konstruktivt på mine fejl, som giver mig større læring.

Jeg ved og jeg føler, at jeg har rykket mig rigtig meget mentalt og resultatmæssigt".

Kaisa Aino Moos/Eliterytter ridebanespringning

 

"BRANDSTORM har været i et coaching- og mentaltræningsforløb hos Marianne Linde. Overskriften på samarbejde var vækst, innovation, potentialeudvikling, navigation, selvledelse, sammenhængskraft og prioritering.

Jeg fandt mit svar i praksis, nu og i fremtiden. Jeg fik prioriteret og fastlagt mit fokus, mine mål og indsats for videreudvikling af mine 2 virksomheder med værktøjer til eksekvering.

Brandstorm har vækstet og øget sin omsætning med knap 20% i år med meget tilfredsstillende resultater.

Kombinationen af coaching og mentaltræning gjorde forskellen for mig. Det gav mig sammenhængskraft, indsigt, forståelse og redskaber fra ord, hjerte og hjerne til handling.

Tak Marianne".

Helene Bak Hansen/Direktør BRANDSTORM

 

“Jeg har haft fornøjelsen af at besøge Marianne flere gange. Hver gang er det utroligt, hvordan Marianne formår at få mig til at opnå en selvindsigt, som jeg på egen hånd aldrig var kommet frem til. Hun hjælper mig til at få styr på tankerne, og jeg har en helt fornyet energi efterfølgende.
De varmeste anbefalinger fra mig.”
Karina Rosenmeier/Privatperson

 

”Mentaltræning med Marianne har gjort mig mere bevidst om mine tanker. Det har udviklet mig meget som person, og har givet mig en mere optimistisk tilgang til udfordringer. Derudover har hun medvirket til at øge min tro på mig selv, som generelt har gjort mig mere sikker på mig selv og mine beslutninger – hvilket er særligt vigtigt på golfbanen og spiller en væsentlig rolle, når man er under pres.
Det har ikke kun udviklet mig som golfspiller, men jeg mærker også til det i min hverdag. Jeg er blevet bedre til at fokusere på væsentlige ting, både i hverdagen, men også på golfbanen, hvor det er særligt vigtigt. Mere målbart så har mit hcp rykket sig fra 2,2 til 1,3 under mit samarbejde med Marianne. Mentaltræning med Marianne kan helt klart anbefales.”

Josephine Bertelsen/Elitegolfspiller

https://mariannelinde.dk/sites/default/files/styles/top_image/public/2386cr.jpg?itok=VOUWRSVM

Book en gratis samtale

Du er altid velkommen til at kontakte mig – du skal blot udfylde denne formular, så kontakter jeg dig med henblik på en uforpligtende møde, hvor vi sammen finder ud af, hvad jeg kan gøre for dig.